Wermländska sällskapet


Wermländska sällskapet

Välkommen till Wermländska sällskapet i Stockholm

Facebook

Wermländska sällskapet finns på Facebook. Där hittar du aktuella spörsmål och kommer i kontakt med andra medemmar.


Vår Facebooksida

Vårprogram 2019


Läs mer om sällskapets program för våren 2019. Årsmöte, Fröding, vårkonsert och mycket mer.


Läs 2019 års vårprogram här

Se här för Wermländska sällskapets vårprogram för 2019

Wermländska sällskapet i Stockholm