Menu Content/Inhalt
Hem Ordföranden
Ordföranden har ordet

Värmland består

Sedan forntiden har Sverige varit indelat i landskap. Värmland som landskap har med andra ord en lång historia och med all säkerhet en lika lång framtid.  Ännu på medeltiden fungerade många landskap som självständiga politiska enheter med landskapslagar och landsting. Men från början på1600-talet började landskapen att förlora sin administrativa och politiska betydelse. Dessa uppgifter överfördes till länen som styrdes av Konungens befallningshavare. Att landshövdingarna sedan under årens lopp inte bara varit fogdar utan även stamhövdingar och på ett förtjänstfullt sätt företrätt sina innevånare i länet gentemot centralmakten är en bedrift som är värd beundran och respekt.  Även länsindelningen kom från 1600-talet att avvika från landskapsgränserna. Värmland utgjorde tillsammans med Örebro län ett gemensamt län från 1639 till 1779.  I Närkes och Värmlands län, som var den officiella beteckningen, ingick även Dalsland och delar av Västmanland. Det finns med andra ord historiska band till grannen i sydost och inte minst på sjukvårdens område finns idag ett nära samarbete.

Foto: Krister AndersonMen nya tider ställer nya krav på administrativ indelning och nya former för politiskt inflytande.  I nästa alla delar av landet finns numera regionstyrelser eller regionparlament med ökat ansvar för infrastruktur och sjukvård. Dessa förändringar syftar till att stärka medborgarnas inflytande över sin del av landet. Och länsstyrelserna förändras för att myndighetsutövningen skall blir mer rationell och även i framtiden hålla samma höga kvalitet. Det förslag som lämnats till regeringen om den framtida organisationen av länsstyrelserna skall ses i det ljuset. Länen må ändras men landskapet Värmland kommer att förbli Värmland. Och det beror på att landskapen fortfarande används flitigt i kulturella och historiska sammanhang. Många människor känner en betydligt större samhörighet med landskapet än med länet de bor i. Och de studenter som läser i Uppsala eller Lund är med i en nation som bär landskapsnamn. Det är landskapet snarare än länet som svenskar brukar ange som sin hembygd.  Detsamma gäller turistnäring och idrottsförbunden. Degerfors IF må ligga i Örebro län men i Värmlands landskap och tillhör således Värmlands idrottsförbund för att ta ett exempel som ligger mig varmt om hjärtat.  Och turisterna lockas inte att besöka ett län men väl Värmlands landskap.

För Wermländska Sällskapet är denna utveckling en utmaning och inspiration. Sällskapet är en ambassad för landskapet i huvudstaden och vill erbjuda en mötesplats för goda vänner, med likartade intressen.  Vi vill lyfta fram det som vi upplever som typsikt värmländskt; berättartraditionen, sorglösheten, melankolin och klurigheten.  Alla som känner sig befryndade med vår tradition är välkomna dela vår gemenskap.

Och till sist några strofer ur Gunnar Ehnes dikt Värmlann, 1990

Värmlann ä ett landskap

mella Sverg å Nôrg

där mang ha skratt ihjäl sä

Å mang ha dött i sôrg

Där grusvägan ä kroki

sô en kan möt sä själv

å överallt dä rinner

nôa gifti, svarta älv

Å Värmlann ä ett lannskap

där dynga heter dret

å överallt dä setter

nôn halvstôlli poet

Sôm sträver å gär beter

sôm ingen kan förstå

ôm liv å svårigheter

emella berga blå

Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den