Menu Content/Inhalt
Hem Om Värmland Hur ska Värmlandsvisan sjungas?
Hur ska Värmlandsvisan sjungas?
Skrivet av Anders Edström   

Hur ska Värmlandsvisan sjungas?
Vid ett möte i februari 2014 beslöt Wermländska Sällskapets direktion att ge en rekommendation om hur Värmlandsvisan ska sjungas vid egna sammankomster. Sällskapets sånganförare, filharmonikern Peter Eriksson, redogjorde för ärendet och konstaterade att Värmlandsvisan inte bör sjungas i högre tonart än i d-moll vilket innebär att man börjar sjunga på ton A. Börjar man med en för hög tonart får man problem med höjden i slutet och det vill man undvika.

Vidare bör två verser av Värmlandsvisan sjungas vid sällskapets Luciabaler när visan finns tryckt i programmet för dem som inte fullt ut kan andra versen, men då utan omkväde. Vid andra tillfällen kan en vers sjungas, men då med omkväde. Detta kan vara något att betänka även för andra sammanslutningar där Värmlandsvisan sjungs så att man slipper missförstånd och osäkerhet om hur den ska sjungas. Lyssna här på några inspelningar: Monica Zetterlund, Jussi Björling, Zarah Leander, Kulturskolan i Lund.