Menu Content/Inhalt
Hem Ny Frödingskulptur i Uppsala
Ny Frödingskulptur i Uppsala

Foto: Hans A OlofssonHos Värmlands nation i Uppsala hände något stort lördagen den 9 september, i samband med stadens kulturnatt. Då avtäcktes en Gustaf Fröding-skulptur utanför nationshuset av landshövding Kenneth Johansson. Skulpturen är utförd av Bror Hjort men inte förrän nu har en staty gjutits av gipsoriginalet, som kom till 1928 och länge funnits på Bror Hjorts hus i Uppsala. Skulpturens tillkomst har möjliggjorts tack vare många bidragsgivare, bland annat Wermländska Sällskapet i Stockholm. Medverkade gjorde även förste kurator Josefine Lindstedt, inspektor Lars Burman och Värmlandskören, som bland annat sjön ”Kung Liljekonvalje”. Resten av eftermiddagen och kvällen på nationen gick i Frödings tecken med flera programpunkter.

 

Landshövdingen har låtit täckelsen falla. Foto: Hans A Olofsson

Evenemanget började med stämningsfull kransnedläggning vid Gustaf Frödings grav på gamla kyrkogården i Uppsala. Där sjöng Frödingsällskapets ordförande Björn Sandborgh Fröding-sånger och Barbro Järliden läste dikter. Sångsällskapet Gôssegôbbera från Värmlands nation sjöng ”Gustaf Frödings jordafärd”, vars text skrevs av Verner von Heidenstam till Frödings begravning 1911. Det påminde förutvarande inspektor Åke Frändberg om vid graven, som för evärderlig tid förvaltas av Värmlands nation, den värmländska ambassaden på Uppsalaslätten.

Anders Edström