Menu Content/Inhalt
Hem Länkar Kultur
Kultur
Visa # 
# Länk Träffar
1 Bilder och historier från det gamla Karlstad
Varför ser Karlstad ut som det ser ut? Och hur såg det ut innan det blev till det vi ser idag? Här tittar vi på gamla bilder av stadsdelar, hus, mötesplatser och gator som försvunnit eller förvanskats. Och vi jämför den gamla stadsbilden med den nya.
3252
2 Västanå teater
Västanå Teater och BerättarLadan är en av Sveriges absolut största sommarteatrar och under vinterhalvåret en turnerande teatergrupp. Teatern har sina lokaler och kontor i Sunne.
2976
3 Wermlandsheraldik
Fakta och historik om heraldiska vapen i Värmland. Fördjupa dig i den kulturhistoriska bakgrunden till allt från nyskapade socken- och föreningsvapen till våra äldsta stads- och släktvapen.
3054
4 Monica Zetterlund-sällskapet
Sällskapet förvaltar och stimulerar intresset för arvet efter Monica Zetterlund.
3116
5 Föreningen Värmlandskultur
Föreningen Värmlandskultur är en förening grundad av Värmlands kulturföreningar. Vår huvudsakliga uppgift är utgivningen av tidskriften Värmländsk kultur.
3132
6 Gammelvala
Välkommen till Gammelvala och en resa bakåt i tiden.
3051
7 Rottneros park
Rottneros herrgård och park.
3033
8 Mårbacka
Selma Lagerlöfs hem Mårbacka
2943
9 Örtagården i Dals Rostock
En inspirerande örtagård med cirka 350 växter.
3041
10 Ferlin-sällskapet
Sällskapet är en mångsidig bärare och spridare av kunskap och forskning om Nils Ferlins kända och mindre kända sidor.
3364
11 Geijersamfundet
Samfundet för vidare Erik Gustaf Geijers tankar och verk.
3219
12 Selma Lagerlöf-sällskapet
Sällskapet främjar kännedomen om Selma Lagerlöf och hennes författarskap
3034
13 hagförs.se
Hyllning till Hagforsdialekten
3503
14 Saxå kammarmusikfestival
Festivalens hemsida bland annat med information om kommande program.
3063
15 Rackstadmuseet
Rackstadmuseets hemsida
3197
16 Kulturveckan i Sunne
Stiftelsen Selma Lagerlöfs litteraturpris utser årligen Selma Lagerlöf-pristagaren och i anslutning till prisutdelningen anordnar Kulturveckan i Sunne.
3215
17 Värmlands museum
Värmlands museums hemsida
3046
18 Värmländska akademien
Akademiens syfte är att diskutera och upplysa om litteratur, konst, musik och humaniora med tonvikt på värmländsk kultur och historia samt att främja forskning inom dessa områden.
3130
19 John Ericsson-sällskapet
John Ericsson-sällskapet är en ideell förening,vars ändamål är att bevara och hedra minnet av ingenjören och kaptenen John Ericsson och dennes livsgärning i Sverige, England och Amerika samt att uppmärksamma och levandegöra den betydelse denna haft och har för goda inter-nationella relationer.
3136
20 Zara Leander-sällskapet
2007 var det 100 år sedan Zarah Leander föddes och det uppmärksammades med att Zarah Leander-sällskapet bildades, samt att vi öppnade ett museum i Häradshammars Bygdegård på Vikbolandet utanför Norrköping.
3202
21 Nerike Wermlands regemente
NWC is an association dedicated to portraying and re-enacting the soldiers of the Nerike Wermelands Regiment throughout the Great Northern War 1700-1721.
2966
22 Sveriges infanteribrigadmuseum i Karlstad
"Föreningen Sveriges Infanteribrigad museum i Värmland" (FSIV), har som syfte att värna om och vårda delar av det svenska militärhistoriska arvet och föra detta arv vidare till kommande generationer. Nu arbetar föreningen för att förverkliga drömmen om ett brigadmuseum i Värmland!
3271