Kontakt

Kontaktpersoner

 

Direktionen


Nils Gunnar Billinger, ordförande
0708-99 55-01
ordforanden@wermlandskasallskapet.se


Anders Andersson, vice ordförande
viceordforanden@wermlandskasallskapet.se


Eva Arvedson, sekreterare
08-346695
sekreteraren@wermlandskasallskapet.se


Hans Olofsson, klubbmästare och ansv. för programverksamheten
Skaldevägen 45
16773 Bromma
08-2515 06 
070-511 14 17
klubbmastaren@wermlandskasallskapet.se


Ulla Nordin Buisman, skattmästare
ulla.nordin.buisman@wermlandskasallskapet.se

skattmastaren@wermlandskasallskapet.se


Peter Eriksson, sånganförare


Krister Anderson, redaktör för tidskriften
redaktoren@wermlandskasallskapet.se


Monica Ivarsson
monica.ivarsson@wermlandskasallskapet.se


Nils Eliasson
nils.eliasson@wermlandskasallskapet.se


Katarina Leoson
katarina.leoson@wermlandskasallskapet.se


Agneta Waldemarsson
agneta.waldemarsson@wermlandskasallskapet.se


Karin Switz
karin.switz@wermlandskasallskapet.se


Solveig Thorö, ansvarig för medlemsregistret

solveig.thoro@wermlandskasallskapet.se

medlem@wermlandskasallskapet.se

Wermländska sällskapet i Stockholm