Tidskriften Wermländingen

Tidskriften Wermländingen

 

Sällskapets tidskrift Wermländingen ges ut fyra gånger per år till medlemmar i sällskapet. Där redovisas bland annat program-verksamheten. Material om värmländska och dalsländska förhållanden förekommer även. Dessutom bevakas värmländska och dalsländska intressen utanför de båda landskapen. Medlemmar och andra är hjärtligt välkomna att bidra med material till tidskriften. Kontakta gärna redaktören först så att en eventuell artikel kan ges ett format som passar för tidskriften. Utan ett bra bildmaterial blir det förstås ingen bra tidskrift.

 

Wermländingens redaktör:

Krister Anderson

Kastrupgatan 9

164 41 Kista

08-751 43 53

redaktoren@wermlandskasallskapet.se

Wermländska sällskapet i Stockholm